REFERENCE


Radovi na kulturnim dobrima Republike Hrvatske:

ERVENIK – župa sv. Mihovila,

KORLAT – župa Uznesenja BDM,

MEDVIĐA – Crkva sv. Ivana Krstitelja,

MEDVIĐA – Župna crkva Prikazanja BDM,

PODGRAĐE  – Crkva sv. Duha,

RODALJICE –  župa Uznesenja BDM,

BIOGRAD – župa  sv.Stošije,

ROGOVO – Sv.Roko,

VRANA – Ostatci crkve na Gradini,

MALI IŽ – Starohrvatska crkva sv. Marije,

MALI IŽ – Župna crkva Uznesenja Marijina,

PIŠKERA – Male Gospe, Ribarska crkva,

ZAGLAV – Župna (samostanska) crkva sv. Mihovila,

DRAČEVAC NINSKI – Crkva Sv.Martina,

DRAČEVAC NINSKI –  Župna crkva Srca Isusova,

VIR – Kaštelina  (utvrda), http://www.otok-vir.info/prikaz.php?link=tekstovi/stari_grad.php

JASENICE – Župna crkva sv. Jeronima,

NOVIGRAD – Crkva sv. Kate,

NOVIGRAD – kuća i kula Buta,

NOVIGRAD – Zavičajni muzej,

BENKOVAC – Zavičajni muzej,

OBROVAC – župa sv. Josipa,

PRIDRAGA – Crkva sv. Martina,

POVLJANA – Crkva sv.Martina

PAG (Povljana) – crkva sv. Martina,

BANJ – Župa sv. Kuzme i Damjana,

PREMUDA – Crkva sv. Kirijaka,

PREMUDA – Mlin, uljara,

SILBA – Gospe od Karmela,

SILBA – Sveti Ivan,

PREKO – Župna crkva Gospe od Ruzarija,

GALEVAC (Školjić) – crkva Sv. Pavla Pustinjaka,

GALEVAC (Školjić) – samostan Sv. Pavla Pustinjaka  http://www.franjevcitor.hr/sadrzaj/samostan-sv-pavla-pustinjaka-galevac-skoljic/147/

OŠLJAK (Lazaret) – Uznesenja Marijina,

SUTOMIŠĆICA – Župna crkva sv. Eufemiie (Fume),

KALI – Sv. Pelegrin,

UGLJAN – Župna crkva Uznesenja Marijina,

UGLJAN – Sv. Hipolita i Kasijana,

ARBANASI – Župna crkva Gospe Loretske zvonik i krov

CRNO – župa sv. Nikole,

BOKANJAC – Župna crkva sv. Šimuna i  Jude Tadeja zvonik,

DIKLO – Župa Sv. Petra,

ZADAR – Župna crkva sv. Šimuna,

ZADAR (Relja) – Rođenja BDM (sv. Ivan),

ZADAR – Sv. Mihovil,

ZADAR – Sv. Stošija,

ZADAR – Sv. Krševan,

ZADAR – Gospe “od Kaštela” (od Zdravlja),

ZADAR – Sv. Marija Dračevac

ZADAR – Sv. Marija,

ZADAR – Nadbiskupska palača,

ZADAR – Samostan sv.Mihovila,

ZADAR – Samostan sv.Frane,

ZADAR – Crkva Sv. Proroka Ilije,

ZADAR – Sv. Marije “de Pusterla” – Stomorica,

ZADAR – Perivoj Vladimira Nazora,

ZADAR – Turističko informativni centar TIC Palača Cedulin

BRIŠEVO – Župna crkva Gospe od Ružarija,

GALOVAC – župa sv. Mihovila,

MURVICA – Župna crkva Bezgrješnog začeća BDM,

ŠKABRNJA – Sv. Luka,

ŠKABRNJA – Sv. Marija,

SUHOVARE – župa sv. Ante Padovanskoga,

KAŠIĆ – Hram sv.Ilije,

SMOKOVIĆ – Crkva Sv. Vlk. Georgija,

OBROVAC – Hram Sv. Trojice,

BRATIŠKOVCI – Hram sv. Nikole,

KRUPA – Manastir,

KRKA – Manastir,

TISNO – Crkva sv. Duha – zvonik,

TISNO – Palača Katunarić,

JEZERA – sv. Nikola,

JEZERA – Gospe od Zdravlja – zvonik,

BANJEVCI – Crkva sv. Ivana sa zvonikom – kula,

NIN – Barokna kuća,

NIN – Rimski hram,

NIN – Bedemi,

NIN – Gradska vrata,

NIN – Župna crkva (nekoć katedrala) sv. Anselma,

NIN – Crkva sv. Marije, Gospe od Zečeva,

NIN – Starohrvatska crkva sv. Križa,

PERUŠIĆ – ”Turska” kula,

PERUŠIĆ – crkva sv. Jurja,

PERUŠIĆ – Crkva sv.Trojice,

NEVIĐANE – Mlin,

PREMUDA – Mlin,

CASKA – građevina ”tunera”,

OLIB: Kaštel,

BRUVNO – Crkva sv. Jovana Preteče,

KRUPA – Kudin most,

SUKOŠAN – Palac (Ljetnikovac biskupa Vallaressa),

SUKOŠAN – Gospa od Milosti,

ISLAM GRČKI – Kula Jankovića  http://www.kulajankovica.hr/

PARČIĆI – Sv.Ilije Proroka

CASKA (Otok Pag) – ”Tunara”

ROVANJSKA – crkva sv.Jurja