GALERIJA


Novigrad – Kuća i kula Buta:

Novigrad

  Novigrad kula

Perušić – Turska kula:

 ''Turska'' kula

NIN – Rimski hram:

Rimski hram u Ninu

Radovi na pročelju crkve sv.Krševana:

Pročelje Sv.Krševana u Zadru

Radovi na nadbiskupskoj palači u Zadru:

NADBISKUPIJA ZADAR

Crkva sv.Luke u Škabrnji:

Oštečena u domovinskom ratu. sv.Luka - Škabrnja Sv. Luka - Škabrnja onovljena

Crkva sv.Georgija u Smokoviću:

smoković

radovi  radovi2

radovi3  radovi7

radovi6  radovi8